Doa Tiga Salam Maria Sebelum Menyambut Komuni Kudus

Ya, Maria, Bunda Gereja.
Kesetiaan Iman-Mu 'tak tertandingkan,
Mengikuti jejak Sang Jurus'lamat, Yesus Kristus, Putra Allah.


Kami memohon kepada-Mu dengan rendah hati,
Kami yang lemah dan berdosa ini,
Merasa 'tak layak dan 'tak pantas,
Menyambut hari ini.


Tetapi melalui Anugerah yang telah Engkau terima dari Allah Bapa.
Sudi kiranya mendoakan dan menuntun kami,
Kehadirat Putra-Mu - Manna dari Surga
Bagi kesembuhan kehidupan rohani kami.
Amin.


Salam Putri Allah Bapa,
Salam Maria ...
Salam Bunda Allah Putra,
Salam Maria ...
Salam Mempelai Allah ROH Kudus,
Salam Maria ...


Kemuliaan ...
Amin.

No comments:

Post a Comment

Follow me by E-mail :